Bygdelaget Samhold, Målsnes

Litt fakta om halvøya

Gamle handelstedet Maalsnes

Historie
Målsnes hadde tidligere status som handelssentrum for Målselv med båtanløp, skysstasjon og pensjonat, kafé, telegrafstasjon, posthus og flere butikker på Målsnes og Eidet. Det meste av trafikk og handel med Målselvdalføret skjedde her og utenlandske trelasthandlere og cruiseskip hadde anløp. Folk livnærte seg både av fiske og landbruk, ellers var det skogsdrift, handel og frakttrafikk. Det var harde tider og mange reiste bort, de dro på fangst på Finnmarkskysten, Lofoten, til ishavet eller jobbet i gruvene på Svalbard.

Det var også skole både på Målsnes og på Navaren pga at halvøya var delt mellom Målselv og Malangen kommune frem til 1964. Siste skolen her på Eidet ble lagt ned 1988.

De første bosettinger anslås til å være fra steinalderen, rundt 9500 år gamle, klima var godt, det var isfritt og rikelig tilgang på mat. Universitetet har utført utgravninger og det er satt opp informasjonsskilt om utgravningene på stedet 500 m nord for samfunnshuset.

Målsnes har ellers den eldste faste bosetting i Målselv, den er fra tidlig på 1600-tallet. I 1661 er gården Målsnes oppført i matrikkelen.

Under andre verdenskrig var tyske avdelinger stasjonert på halvøya pga sin strategiske beliggenhet for sjøtransport og for å beskytte Bardufoss flystasjon.. Flere forsvarsstillinger ble bygd og de mest markante står igjen ved Gullhav (ved Isbrua). Her er det bunkersanlegg, løpegraver og fjellanlegg bygd av krigsfanger fra russer-fangeleiren på Målsnes.

Landskap
Det er områder med variert vegetasjon på halvøya og godt beite. Det finnes de fleste arter småvilt, mår, rev, oter, ørn, hegre og stort antall sjøfuglarter, rein og elg - også husdyr går fritt på beite. Turfolk må derfor vise hensyn og holde hunder i bånd.
Glimmerskifer bergart er næringsfattig og finnes mot Varto der det er mindre vegetasjon, ellers finns kalkspatmarmor og kvartsitt.

Turløyper
Alle kan gå til Varto, ellers er det sti langs sjøen rundt halvøya. Opp til Geitberget er det til dels krevende og bratt i noen partier. Mellom Geitberget til Aursfjellet er stedvis ulendt, men greit å gå. Det er flere fine steder å raste, på Varto er det rasteplass og 250 meter forbi Varto kommer det fin gapahuk og bålplass, fra der man kan se ut over hele flotte Malangen. På parkeringen ved Skansen er det gapahuk. 

Handikap fiskeplass

På vei til Målsnes har kommunen tilrettelagt raste og fiskeplass for handikappede/rullestolbrukere. Det er også mulig å fiske fra Målsnes Kai.

Båtutsett og båthavn

På Målsnes Kai er det båthotell og innendørs lager/vinteropplag for båter og campingvogner. Noen hundrede meter bortenfor kaia så er det tilrettelagt båtutsettingsplass, rasteplass og toalett. Småbåthavna ligger ved vegs ende, se egen lenke til nettsiden.

1 kommentar Skjul

Roald Skjelbakken
17:27

Artig med slik informasjon fra mitt barndoms rike! Flytta fra Målsnes i 1954, var medlem av Ungdomslaget Samhold som de fleste på Målsneshalvøya, har fortsatt et lite håp om å besøke gamle trakter. Kanskje finnes fortsatt noen av mine barndomsvenner der?

Marker som upassende

Skriv en kommentar:

Vennligt fyll ut ditt navn
Vennligst fyll ut e-postadresse

Flere bildegallerier: